پروژه های انجام شده

 • عملیات خاکبرداری، اجرای مش و شاتکریت و نیلینگ
 • عمق بیشینه گود: 16 متر
 • کارفرما: شرکت عمران گستر بصیر تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور آرانیک ساینا
 • حجم عملیات خاکبرداری: 16000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 1900 مترمربع
 • سال 1395
 
کلمات کلیدی:
گودبرداری
نیلینگ
انکراژ
خاکبرداری
تحکیم دیواره گود
مش و شاتکریت
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و شمع های درجای 24 متری
 • عمق تقریبی گود: 21 متر
 • کارفرما: سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 70000 مترمکعب 
 • سطح گودبرداری: 3400 مترمربع
 • سطح عملیات تحکیم: 6000 مترمربع
 • سال 1393
پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود پارکینگ  دانشگاه شریف در سال 1393 توسط شرکت ساروج پی زمین آغاز گردید.
 
کلمات کلیدی:
ساروج پی زمین
خاکبرداری
شمع کوبی
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری
 • عملیات تحکیم و پایدارسازی گود ساختمان گنو – میرداماد
 • عمق بیشینه گود: 14 متر
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور گنو
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گنو
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • سطح عملیات تحکیم: 900 مترمربع
 • حجم عملیات خاکبرداری: 5900 مترمکعب
 • سطح گودبرداری: 420 مترمربع
 • سال:1395
پروژه گودبرداری، خاکبرداری و تحکیم دیواره های گود گنو میرداماد در سال 1395 توسط شرکت ساروج پی زمین اجرا گردید. 
 
 
 • عملیات تحکیم و پایدارسازی دیواره های موجود گود اطلس پلازا
 • عمق تقریبی گود پیشین: 25 متر
 • میزان تقریبی عمق گود پس از افزایش: 35 متر
 • کارفرمای اصلی: ستاره اطلس
 • کارفرما: شرکت بلندپایه
 • مشاور: شرکت مهندسان مشاور هندسه پارس
 • طراح: شرکت ساروج پی زمین
 • سطح عملیات تحکیم: 5000 مترمربع
 • سال 1394
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و زهکشی دیواره ها و کف
 • عمق بیشینه گود: 40 متر
 • کارفرما: شرکت ساختمانی عمران و مسکن آباد دی
 • پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین
 • مشاور: EPC
 • سطح زمین: 1240 مترمربع
 • حجم عملیات خاکبرداری: 49500 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 6200 مترمربع
 • متراژ شمع کوبی: 2400 متر
 • سال 1393
طراحی سیستم پایدارسازی گود عماد توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت. پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود عماد میرداماد در سال 1393 توسط شرکت ساروج پی زمین آغاز گردید. حفاری چاه شمع های این پروژه توسط دستگاه حفار سویل مگ صورت پذیرفت.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
استرند
نیل
انکر
شمع فلزی
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری
زهکشی
ایزولاسیون

عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و شمع های درجای 30 متری

عمق تقریبی گود: 25 متر

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا

طراح: شرکت ساروج پی زمین

حجم عملیات خاکبرداری: 87000 مترمکعب

سطح عملیات تحکیم: 6000 مترمربع

مبلغ قرارداد: 87 میلیارد ريال

سال 1393

عملیات خاکبرداری و تحکیم دیواره های گود رویال سعادت آباد در سال 1393 آغاز گردید. شرکت ساروج پی زمین توانست با کمک پرسنل مجرب خود این پروژه عظیم را ظرف مدت کمتر از 6 ماه به اتمام برساند. این پروژه در مراحل بعد نیز عملیات زهکشی و ایزولاسیون، اجرای اسکلت و نصب سازه و اتمام ساختمان خود را پشت سر گذاشت و به سرعت مورد بهره برداری قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

خاکبرداری

تحکیم دیواره های گود

گودبرداری

پایدارسازی

شمع کوبی

استرند

نیلینگ

انکراژ

 
 • عملیات شمع کوبی، اجرای استرند و نیل
 • پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین
 • مشاور: EPC
 • عمق بیشینه گود: 32 متر
 • کارفرما: سید محمد هادی هاشمی نظری فرد
 • مساحت گودبرداری: 990 متر مربع
 • حجم خاکبرداری: 31700 مترمکعب
 • محیط زمین: 140 متر
 • سطح عملیات تحکیم: 5100 مترمربع
 • سال اجرا: 1394
 
عملیات خاکبرداری، اجرای شمع های فلزی و عملیات پایدارسازی دیواره های گود جاوید جنت آباد توسط شرکت ساروج پی زمین صورت پذیرفت. این گود از شمال و غرب به خیابان و از سمت جنوب و شرق به ساختمان همسایگان مشرف بود. جهت پایدارسازی دیواره های گود در دو ضلع همسایگان، دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین اقدام به طراحی شمع های فلزی و در دو ضلع دیگر استفاده از سیستم نیل و استرند نمود.
 
 
استرند
انکراژ
خاکبرداری
تحکیم گود
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و شمع های درجای 36 متری
 • عمق تقریبی گود: 31 متر
 • کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا
 • مشاور: مهندسین مشاور نی آوند سازان
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 45000 مترمکعب
 • سطح گودبرداری: 1500 مترمربع
 • سطح عملیات تحکیم: 5430 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 34 میلیارد ریال
 • سال 1392
پروژه خاکبرداری، نصب شمع های فلزی، اجرای تحکیمات دیواره گود و پایدارسازی مجتمع تجاری-اداری میرداماد در سال 1392 توسط شرکت ساروج پی زمین اجرا گردید.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری
ساروج پی زمین
 
 • طرح و اجرای عملیات حفاری و تزریق طاق چتری گالری ورودی شمالی ایستگاه O3
 • کارفرما: شرکت بلندطبقه
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور سیویار
 • سال: 1395

کلمات کلیدی:

میکروپایل

طاق چتری

تزریق تحکیمی

کنترل نشست

متروی تهران

تونل سازی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات خاکبرداری و اجرای نیل
 • عمق تقریبی گود: 16 متر
 • کارفرما: موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
 • پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین
 • مشاور: EPC
 • سطح گودبرداری: 2120 مترمربع
 • حجم عملیات خاکبرداری : 34000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 3140 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 12 میلیارد ريال
 • سال اجرا: 1393
پروژه گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود شیان موسسه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1393 توسط شرکت ساروج پی زمین انجام گرفت. طراحی پایدارسازی دیواره های گود توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت. با توجه به اینکه در همسایگی این گود هیچ گونه ساختمانی وجود نداشت، تحکیم دیواره ها بدون استفاده از شمع فلزی و فقط توسط عملیات نیل و مش و شاتکریت انجام شد.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
نیلینگ
انکراژ
استرند
مش و شاتکریت
پایدارسازی دیواره
گودبرداری
پروژه شیان
پروژه شیان
پروژه عملیات گودبرداری و تحکیم مجتمع تجاری-اداری ملاصدرا
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند، نیل و شمع های درجای 22 متری
 • عمق تقریبی گود: 18 متر
 • کارفرما: تدبیر عمران جم
 • مشاور: EPC
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 8500 مترمکعب
 • سطح گودبرداری: 480 مترمربع
 • سطح عملیات تحکیم: 2000 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 15 میلیارد ريال
 • سال 1393
پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود ملاصدرا در سال 1393 توسط شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت. طراحی سیستم پایدارسازی گود توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین انجام گردید.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری
ساروج پی زمین
 • عملیات خاکبرداری، پایدارسازی و اجرای نیل
 • عمق تقریبی گود: 10 متر
 • کارفرما: شرکت توسعه سینا
 • طراح: شرکت ساروج پی زمین
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • سطح گودبرداری: 520 مترمربع
 • حجم عملیات خاکبرداری: 5200 مترمکعب
 • سال 1393
پروژه گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود مجتمع مسکونی شهرزاد در سال 1393 توسط شرکت ساروج پی زمین اجرا گردید. طراحی سیستم پایدارسازی گود توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین صورت پذیرفت.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری
ساروج پی زمین
 • عملیات اجرایی شفت ورودی دستگاه حفار (TBM) 
 • خط 2 قطار شهری تبریز
 • عملیات خاکبرداری، میخکوبی، میکروپایل و اجرای جت گروتینگ
 • کارفرما: شرکت مهندسی رهاب
 • حجم عملیات خاکبرداری: 40000 مترمکعب
 • سطح عملیات نیلینگ: 2730 مترمربع
 • آرماتور بندی و بتن ریزی دیواره ها و کف شفت ورودی
 • مبلغ قرارداد: 21 میلیارد ريال
 • سال 1391

کلمات کلیدی:

دستگاه حفار تونل (TBM)

شفت ورودی TBM

تونل سازی

میکروپایل

تزریق تحکیمی

خاکبرداری

میخکوبی

جت گروتینگ

آرماتوربندی

بتن ریزی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، میخکوبی و اجرای شمع های درجای 15 متری
 • عمق تقریبی گود: 12 متر
 • کارفرما: شرکت مهندسی الماس دیس
 • طراح: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 6000 مترمکعب
 • سطح عملیات نیلینگ: 1500 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 2 میلیارد ريال
 • سال 1391
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
میخ کوبی
نیلینگ
پایدارسازی دیواره گود
استرند
انکراژ
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، میخکوبی و اجرای شمع های درجای 15 متری
 • عمق تقریبی گود: 12 متر
 • کارفرما: شرکت الماس دیس
 • طراح: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 14000 مترمکعب
 • سطح عملیات نیلینگ: 1740 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 4 میلیارد ريال
 • سال 1391
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
میخکوبی
گودبرداری
تحکیم دیواره های گود
نیلینگ
ساروج پی زمین
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، میخکوبی و اجرای شمع های درجای 15 متری
 • عمق تقریبی گود: 13.15 متر
 • کارفرما: بانک خاورمیانه
 • طراح: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 6000 مترمکعب
 • سطح عملیات نیلینگ: 1500 مترمربع
 • مبلغ قرارداد: 4 میلیارد ريال
 • سال 1392
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
شمع کوبی
میخکوبی
نیلینگ
انکراژ
پایدارسازی گود
گودبرداری
تحکیم دیواره گود
استرند
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، میخکوبی و اجرای شمع های درجای 15 متری
 • عمق تقریبی گود: 20 متر
 • کارفرما: شرکت ابنیه گستر کارآفرین
 • پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گنو
 • سطح گودبرداری: 850 مترمربع
 • حجم عملیات خاکبرداری: 17000 مترمکعب
 • سطح عملیات نیلینگ: 2400 مترمربع
 • سال 1390-1389
عملیات اجرایی گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی گود کارآفرین توسط شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت. 
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
استرند
نیل
انکر
پایدارسازی
تحکیم
گودبرداری

پروژه طراحی گودبرداری به روش نیلینگ برای ایستگاه 4-4A متروی تهران

اجرای نیلینگ، میکروپایل، انکر و بولت جهت تحکیم دیواره ها

کارفرما: شرکت سامان محيط

سال اجرا: 1388

مشاور طرح: شرکت مهندسين مشاور باوند

کلمات کلیدی:

گودبرداری

نیلینگ

متروی تهران

میکروپایل

انکر

بولت

تحکیم دیواره های گود

پایدارسازی گود

انکراژ

 • عملیات حفاری ژئوتکنیکی در سراسر تونل
 • انجام آزمایش های مکانیک سنگ بر روی نمونه های اخذ شده
 • تزریق های تماسی-تحکیمی در مقاطع مورد نیاز
 • عملیات پوشش فولادی Steel Lining
 • نصب دریچه های تونل دسترسی به تونل اصلی
 • حفاری تونل دسترسی به طول 70 متر به سطح مقطع 6.5 متر
 • کارفرما: شرکت سابیر
 • کارفرمای اصلی: آب منطقه ای استان تهران
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • مشاور: مهندسین مشاور لار
 • سال 1384-1383

کلمات کلیدی:

ساروج پی زمین

مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مکانیک سنگ

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

حفاری تونل

Steel Lining

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات حفاری تونل انحراف و سرریز سد پسغام چای کلیبر
 • کارفرما: شرکت جهاد نصر آذربایجان شرقی
 • مشاور: مهندسین مشاور نهادآب
 • سال 1386-1385

کلمات کلیدی:

حفاری تونل

تونل سازی

مطالعات ژئوتکنیک

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

حفاری گمانه و تزریق تماسی و تحکیمی تونل انحراف آب سد آزاد

 

 • نوع سنگ: فیلیت-شیست
 • طول تونل: 500 متر
 • قطر تونل: 5 متر
 • کارفرما: شرکت قرنیس
 • کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
 • سال 1386

کلمات کلیدی:

حفاری گمانه

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

تونل سازی

حفاری تونل

انتقال آب

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • حفاری گمانه ( به عمق 10 متر، تزریق تحکیمی )
 • حفاری گمانه ( به عمق تا 60 متر برای پرده تزریق ) به طول 55000 متر
 • طول پرده آب بند در حدود 300 متر
 • کارفرما: شرکت بین المللی استراتوس
 • کارفرمای اصلی: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
 • مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
 • شروع از سال 1387

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

پرده آب بند

حفاری گمانه

سد سازی

Cutoff

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • پروژه عملیات تزریق و آب بندی ایستگاه C4 خط 4 متروی تهران
 • عملیات تزریق و آب بندی ایستگاه C4 خط 4
 • کارفرما: شرکت همتراز پی
 • مشاور: مهندسین مشاور پرهون
 • سال 1389

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

تزریق تماسی

پرده آب بند

کنترل نشت آب

متروی تهران

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات تحکیم از سطح و فورپولینگ قسمت غربی و شرقی محدوده ایستگاه O1N3
 • کارفرما: شرکت دیوار مسلح
 • مشاور: مهندسین مشاور سیویار
 • سال 1388

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

فورپولینگ

میکروپایل

طاق چتری

تونل مترو

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات فورپولینگ بخش ریزش یافته تونل توحید
 • کارفرما: شرکت پرلیت
 • مشاور: شرکت پرلیت
 • سال 1388

کلمات کلیدی:

فورپولینگ

روش طاق چتری

حفاری تونل

تزریق تحکیمی

ریزش تونل

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات تحکیم و فورپولینگ تونل مترو خط 4 در شهرک اکباتان
 • کارفرما: شرکت آژند تونل
 • مشاور: مهندسین مشاور فربر
 • سال 1388

کلمات کلیدی:

فورپولینگ

تزریق تحکیمی

میکروپایل

تونل سازی

کنترل نشست

متروی تهران

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات فورپولینگ تونل مسافرگیری مترو خط 4 ایستگاه R4
 • طول مسیر 10 متر
 • کارفرما: شرکت فرآمد سازه پارت
 • مشاور: مهندسین مشاور بهرو
 • سال 1389

کلمات کلیدی:

فورپولینگ

طاق چتری

تزریق تحکیمی

تونل سازی

متروی تهران

ریزش تونل

کنترل نشست

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • به منظور کنترل نشت آب از سد
 • حفاری گمانه های اکتشافی و تزریق آزمایشی
 • حفاری و تزریق پرده تزریق سد به طول 6000 متر گمانه ( به عمق تا 75 متر )
 • طول پرده تزریق در حدود 200 متر
 • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
 • مشاور: مهندسین مشاور آب پوی
 • سال 1385

کلمات کلیدی:

کنترل نشت آب

گمانه اکتشافی

مغزه گیری

مطالعات ژئوتکنیک

تزریق پرده آب بند

Cut off

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • تکمیل کنترل نشت آب از سد، حفاری گمانه های اکتشافی و تزریق آزمایشی
 • حفاری و تزریق پرده سد به طول 6000 متر گمانه ( به عمق تا 75 متر )
 • طول پرده تزریق در حدود 200 متر
 • حفاری گمانه های زهکش
 • کارهای تکمیلی سد
 • کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
 • مشاور: مهندسین مشاور آب پوی
 • سال 1386-1385

کلمات کلیدی:

کنترل نشت آب

آب بندی

گمانه اکتشافی

تزریق آزمایشی

حفاری گمانه

پرده آب بند

سد سازی

مطالعات ژئوتکنیک

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • تزریق تماسی و تحکیمی تونل
 • نوع تونل: انحراف آب
 • نوع سنگ: آندزیتی
 • طول تونل: 600 متر
 • قطر تونل: 4.5 متر
 • کارفرما: شرکت پایاب کوثر
 • پیمانکار اصلی: شرکت سهامی آب منطقه ای غرب
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور دزآب
 • سال 1383

کلمات کلیدی:

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

تونل سازی

انحراف آب

مطالعات ژئوتکنیک

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

تونل دسترسی کردی قاسمان دارای مسائل و مشکلات ناشی از نشت آب و SH2 بود.

اين مسأله باعث کندی و بعضاً توقف­های طولانی عمليات حفاری تونل گرديده و ايمنی پرسنل را به مخاطره انداخته بود. علاوه بر اين واکنش گاز SH2 با اجزای فلزی تجهيزات و ماشين­ آلات مورد استفاده باعث استهلاک شديد و بعضاً خرابی­ آن­ها گرديده بود.

استفاده اجباری پرسنل از ماسک­های ضد گاز در هنگام کار موجب تحميل هزينه­ های اضافی، کاهش روحيه پرسنل و در نتيجه کاهش راندمان آن­ها شده بود.

 

کلمات کلیدی:

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

تونل سازی

مطالعات 

ژئوتکنیک

کردی قاسمان

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات تحکیم سربار ایستگاه F3
 • کارفرما: شرکت تراخیت
 • مشاور: مهندسین مشاور بادبند
 • سال 1389

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

میکروپایل

ایستگاه مترو

کنترل نشست

بهسازی خاک

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات طراحی و اجرای میکروپایل سربار ایستگاه D3L7
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه
 • مشاور: مهندسین مشاور طرح و توسعه بلندپایه
 • سال 1389

کلمات کلیدی:

میکروپایل

بهسازی خاک

تزریق تونل

تونل سازی

تحکیم سقف تونل

تزریق تحکیمی

کنترل نشست تونل

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • تحکیم محدوده ریزش کرده خیابان شریعتی به روش تزریق لوله مانشت
 • کارفرما: شرکت جهان کوثر
 • مشاور: مهندسین مشاور سازبن پژوه
 • سال 1387
 • در هنگام اجرای ایستگاه متروی T1 خط 1 متروی تهران، محدوده ای از ایستگاه و تونل دارای مشکل نشست و خطر ریزش بود. به همین دلیل برای جلوگیری از ریزش تونل، عملیات حفاری و تزریق قسمت فوقانی آن صورت گرفت.

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

لوله مانشت

ریزش تونل

متروی تهران

میکروپایل

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • پروژه عملیات حفاری و تزریق قسمت فوقانی ایستگاه V1 خط 1 متروی تهران
 • طول مسیر 200 متر
 • تحکیم سربار تونل جهت پیشگیری از ریزش تونل به روش تزریق لوله مانشت
 • کارفرما: شرکت زیگورات
 • مشاور: مهندسین مشاور طرح بامداد
 • سال 1387

کلمات کلیدی:

تزریق تحکیمی

ریزش تونل

لوله مانشت

متروی تهران

تحکیم تونل

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • تحکیم سربار تونل جهت پیشگیری از ریزش تونل به روش تزریق لوله مانشت
 • کارفرما: شرکت بالاگر
 • مشاور: مهندسین مشاور طرح بامداد و مشاور ایران بن
 • سال 1388-1387

کلمات کلیدی:

تحکیم تونل

تزریق تحکیمی

لوله مانشت

ریزش تونل

تونل سازی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات حفاری – اکتشافی به طول 8700 متر
 • کارفرما: شرکت آلومینای ایران
 • نظارت: مدیریت معدن شرکت آلومینای ایران
 • سال 1389-1388

کلمات کلیدی:

مطالعات ژئوتکنیک

اکتشاف معدن

حفاری اکتشافی

کور گیری

استخراج معدن

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

پروژه عملیات حفاری و مغزه گیری در معادن بوکسیت منطقه گانو سمنان

حفر گمانه های اکتشافی مغزه گیری در معدن بوکسیت 

تسطیح و محوطه سازی و احداث و مرمت راه های انحرافی

مغزه گیری و بسته بندی مغزه ها در جعبه های درب دار

حفاری و مغزه گیری به متراژ 3015 متر از عمق 50 تا 150 متر به تعداد 29 گمانه

کارفرما: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت آلومینای ایران

سال اجرا: 1388

کلمات کلیدی:

اکتشاف معدنی

مغزه گیری

معدن بوکسیت

مطالعات ژئوتکنیک

کور گیری

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

پروژه حفاری و مغزه گیری در منطقه سیاه جنگل سیستان و بلوچستان

مغزه گیری به میزان 1500 متر جهت معدن طلا

کارفرما: شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران 

مشاور: شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی

سال اجرا: 1387

مبلغ قرارداد: 3.990 میلیون ریال

کلمات کلیدی:

حفاری و مغزه گیری

کورگیری

مطالعات ژئوتکنیک

اکتشاف معدن 

معدن طلا

معدن کاوی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • عملیات عبور مجدد از محدوده ریزش شهران به کمک روش تزریق طاق چتری
 • کارفرما: شرکت چیلکو
 • مشاور: شرکت بهرو
 • سال : 1395

بعد از ریزش تونل خط 6 متروی تهران، در محدوده شهران، شرکت ساروج پی زمین با طراحی و اجرای عملیات فورپولینگ و فریم گذاری، از محدوده ریزش عبور کرد.

کلمات کلیدی:

ریزش تونل

عبور از محدوده ریزش

کنترل نشست

تونل سازی

تزریق تحکیمی

فورپولینگ

طاق چتری

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره ها شامل مش و شاتکریت، انکراژ و نیلینگ
 • عمق بیشینه گود: 21 متر
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور گنو
 • سطح عملیات تحکیم: 9000 مترمکعب
 • سال 1394
 
کلمات کلیدی:
گودبرداری
تحکیم دیواره
پایدارسازی 
نیلینگ
انکراژ
استرند
خاکبرداری
 • عملیات خاکبرداری، شمع کوبی، اجرای استرند و نیل – پروژه زهکشی کف  پروژه نگین میرداماد
 • عمق بیشینه گود: 30 متر
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گرانطین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 73000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 5000 مترمربع
 • سال 1394-1395
پروژه عملیات طراحی و اجرای زهکشی و ایزولاسیون و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه آرژانتین
 • عمق بیشینه : 30.5 متر
 • کارفرما: شرکت بهساز کاشانه تهران
 • مشاور: شرکت ساروج شمع بتن
 • حجم عملیات خاکبرداری: 22000 متر مکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 3600 مترمربع
 • سال: 1395-1396
 
اجرای عملیات خاکبرداری، تحکیم دیواره های گود، زهکشی و ایزولاسیون گود آرژانتین در سال 1395 آغاز گردید.
 
 
کلمات کلیدی:
گودبرداری
خاکبرداری
نیلینگ
انکراژ
استرند
پایدارسازی 
زهکشی
ایزولاسیون
آب بندی
 • عملیات مطالعات ژئوتکنیک – مهندسی – خرید و اجرای بهسازی پی ساختمان های indoor و canteen 2 و vehicle maintenance warehouse در فاز 19 عسلویه
 • کارفرما: شرکت پتروپارس ایران 
 • سال اجرا: 1395 – 1396
 • مبلغ پیمان: 12000000000 ریال
با توجه به ناهمواری محل ساخت ساختمان های غیر صنعتی محوطه NIB فاز 19 عسلویه و عدم تراکم کامل لایه های خاکریزی، این ساختمان ها به دلیل نشست، دچار ترک خوردگی صدمات متعدد شده بود. شرکت ساروج پی زمین با استفاده از تعریض فونداسیون ها، اجرای میکروپایل و گمانه های تزریق تحکیمی اقدام به کنترل نشست ساختمان ها نمود.
 
کلمات کلیدی:
بهسازی خاک
بهسازی بستر
تثبیت فونداسیون
میکروپایل
تزریق تحکیمی
نشست ساختمان
 • عملیات تهیه و اجرای کامل طرح ایزولاسیون کف و دیواره های گود با روش IBGM پروژه نگین میرداماد
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • سال 1395-1396
کلمات کلیدی:
ایزولاسیون
زهکشی
آب بندی
گودبرداری
عایق بندی
روش IBGM
قرارداد محاسبه، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ، تهیه مصالح و تثبیت گود خیابان خوارزمی
 • محاسبه، طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره ها به روش نیلینگ و انکراژ و تهیه مصالح و تثبیت گود
 • عمق بیشینه گود: 16.5 متر
 • کارفرما: آقایان امیرعباس آرمند و حسین رضوانی
 • حجم عملیات خاکبرداری: 40000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 4000 مترمربع
 • سال 1396
پروژه خیابان خوارزمی در سال 1396 شروع گردید. خاک گود این پروژه نسبت به مطالعات ژئوتکنیک متفاوت بوده و بین لایه های خاک و دوغاب تزریق شده، چسبندگی لازم ایجاد نمی گردید. همین موضوع باعث شد که بسیاری از استرندهای اجرایی در مرحله کشش فیل شود. شرکت ساروج پی زمین با تغییر روش اجرا و اصلاح ساختار حفاری و تزریق استرند توانست به این مشکل غلبه کند و علی رغم وجود مشکلات پیش بینی نشده (بالا بودن سطح آب زیرزمینی، تفاوت نوع خاک نسبت به مطالعات ژئوتکنیک، افزایش عمق گود و …) عملیات گودبرداری و تحکیم را بدون وقوع هر خطری به اتمام برساند.
 
کلمات کلیدی:
طراحی گودبرداری
خاکبرداری و تحکیم
گودبرداری
نیلینگ
انکراژ
استرند
مش و شاتکریت
تزریق
پایدارسازی دیواره های گود
شمع کوبی
شمع فلزی
 

عملیات زهکش دائم کف و آب بندی کف و دیواره های گود رویال سعادت آباد

عمق تقریبی گود: 25 متر

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا

طراح: شرکت ساروج پی زمین

سطح عایق کف: 3757 مترمربع

سطح عایق دیواره ها: 5626 مترمربع

مبلغ قرارداد: 22 میلیارد ريال

سال 1393

با توجه به عمق زیاد گود رویال سعادت آباد و تراز بالای سطح آب زیرزمینی، اقدام به زهکشی دیواره ها و کف گود و همچنین آب بندی دائم آن گردید. عملیات زهکش دائم کف و آب بندی کف و دیواره های گود رویال سعادت آباد توسط شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت و هم اکنون بعد از گذشت سالیان متمادی، کار خود را به خوبی انجام می دهد.

کلمات کلیدی:

آب بندی

ایزولاسیون

زهکشی

پمپاژ آب

ژئوممبران

ورق شانه تخم مرغی

GCL

ژئوتکستایل

 
 • عملیات ساخت، حمل، نصب اسکلت فلزی، اجرای شالوده، سقف ها و دیواره های بتنی و قسمتی از کارهای بنایی پروژه نگین میرداماد
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گرانطین
 • طراح: شرکت آتک
 • سال 1396

کلمات کلیدی:

اسکلت فلزی

بتن ریزی 

تیر فولادی

عرشه فولادی

دیوار حائل

فونداسیون

سازه فلزی

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

 • پروژه تامین مصالح و اجرای عملیات گودبرداری و سیستم پایدارسازی دیواره های گود پروژه ساختمان مرکز فناوری داده تهران
 • عمق بیشینه گود: 43 متر
 • کارفرما: شرکت نقش طرح بنا
 • مشاور: شرکت مهندسین مشاور گرانطین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 70000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 6200 مترمربع
 • سال 1395-1396
کلمات کلیدی:
گودبرداری
پایدارسازی دیواره گود
نیلینگ
استرند
انکراژ
خاکبرداری
مش و شاتکریت
 
قرارداد محاسبه، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ، تهیه مصالح و تثبیت گود خیابان خوارزمی
 • محاسبه، طراحی و اجرای پایدار سازی دیواره ها به روش نیلینگ و انکراژ و تهیه مصالح و تثبیت گود
 • عمق بیشینه گود: 16.5 متر
 • کارفرما: آقایان امیرعباس آرمند و حسین رضوانی
 • حجم عملیات خاکبرداری: 40000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 4000 مترمربع
 • سال 1396
پروژه خیابان خوارزمی در سال 1396 شروع گردید. خاک گود این پروژه نسبت به مطالعات ژئوتکنیک متفاوت بوده و بین لایه های خاک و دوغاب تزریق شده، چسبندگی لازم ایجاد نمی گردید. همین موضوع باعث شد که بسیاری از استرندهای اجرایی در مرحله کشش فیل شود. شرکت ساروج پی زمین با تغییر روش اجرا و اصلاح ساختار حفاری و تزریق استرند توانست به این مشکل غلبه کند و علی رغم وجود مشکلات پیش بینی نشده (بالا بودن سطح آب زیرزمینی، تفاوت نوع خاک نسبت به مطالعات ژئوتکنیک، افزایش عمق گود و …) عملیات گودبرداری و تحکیم را بدون وقوع هر خطری به اتمام برساند.
 
کلمات کلیدی:
طراحی گودبرداری
خاکبرداری و تحکیم
گودبرداری
نیلینگ
انکراژ
استرند
مش و شاتکریت
تزریق
پایدارسازی دیواره های گود
شمع کوبی
شمع فلزی
 
 • عملیات خاکبرداری، نصب شمع، اجرای استرند و نیل و پایدارسازی دیواره های گود نگین میرداماد (60% جنوبی)
 • عمق بیشینه گود: 30 متر
 • کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
 • پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
 • حجم عملیات خاکبرداری: 109000 مترمکعب
 • سطح عملیات تحکیم: 1925 مترمربع
 • سال 1397-1398
 
عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود جنوبی نگین میرداماد در سال 1397 توسط شرکت ساروج پی زمین آغاز گردید.
 
کلمات کلیدی:
خاکبرداری
گودبرداری
نصب شمع فلزی
استرند
نیلینگ
انکراژ
تزریق
پایدارسازی دیواره های گود
تحکیم گود
ساروج پی زمین
 

اجرای عملیات حفاری و تزریق تحکیمی زیر فونداسیون پایه P3 پل آرپاچای

کارفرما: شرکت ویسا
مشاور: مهندسان مشاور پاسیلو
مشاور: مهندسین مشاور هگزا
پيمانکار: شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمين
مبلغ قرارداد: 10 میلیارد ریال
سال اجرا: 1397-1398
 
با توجه به ساخت ضعیف سنگ ها و خردشدگی بافت سنگی زیر پایه های پل آرپاچای، جهت احداث خط راه آهن، نیاز به اجرای تزریق تحکیمی بستر بود. شرکت ساروج پی زمین برای رفع مشکل نشست احتمالی پل، اقدام به طراحی، محاسبات و اجرای تزریق تحکیمی بستر نمود. با توجه به آب شستگی محل اجرای پل، جنس سنگ محل مورد نظر بدون مواد سیمانی و بافت های نگه دارنده بود و عملیات تزریق را با مشکل دوچندان مواجه کرده بود.
 
کلمات کلیدی:
حفاری و تزریق
مطالعات ژئوتکنیک
بهسازی خاک
بهسازی بستر
پی سازی
تزریق تحکیمی
تست لوژن
آزمایش لوفران
کور گیری
نمونه گیری
ساروج پی زمین

اجرای عملیات حفاری چاه و نصب شمع های فولادی، نصب مش و شاتکریت، حفاری و تزریق نیل و انکر، نصب سولجرپایل و …

کارفرما: آقای مهندس صادقیان
مشاور: اقای مهندس جعفربیگی
مساحت زمین: 1100 متر مربع
محیط زمین: 250 متر
عمق گود: 10 متر
سطح تحکیم: 2500 متر مربع
طول نیلینگ: 1906 متر
طول انکراژ: 872 متر
طول شمع های فولادی: 132 متر
طول سولجرپایل: 64 متر
سال: 1398
مبلغ پیمان: 7500 میلیون ریال
 
پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود صفائیه یزد در خرداد ماه 1398 آغاز گردید. این پروژه در ضلع شرق و غرب به دلیل همسایگی با ساختمان های 3 طبقه، نیازمند حفاری و نصب شمع فولادی بود. همچنین از انکر برای تحکیم این ضلع ها استفاده شد. به دلیل ریزشی بودن خاک پروژه عملیات خاکبرداری به صورت کنگره ای و ترازهای کوتاه صورت گرفت.
 
 
کلمات کلیدی:
حفاری چاه
شمع فولادی
مش و شاتکریت
حفاری و تزریق
سولجرپایل
انکراژ
نیلینگ
کشش انکر
ساروج پی زمین

اجراي عملیات تحکیم زمین سایت 3 مجتمع پتروشیمی بوشهر

کارفرما: شرکت پتروشیمی بوشهر
مشاور: خبرگان اندیش آفاق
پیمانکار: شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین
عمق گمانه های میکروپایل: 25 متر
متراژ کل حفاری: 9000 متر
تناژ سیمان مصرفی تزریق تحکیمی: 120 تن
مبلغ پیمان: 25 میلیارد ریال
سال اجرا: 1398
 
به دلیل نشست ساختمان های شرکت پتروشیمی بوشهر در سایت 3، جهت جلوگیری از ادامه نشست، عملیات تزریق تحکیمی و تحکیم بستر توسط شرکت فنی مهندسی ساروج پی زمین آغاز گردید. جهت رفع مشکل موجود شرکت خبرگان اندیش آفاق اقدام به طراحی عملیات تزریق تحکیمی نمود و شرکت ساروج پی زمین به عنوان یکی از پیمانکاران تثبیت بستر انتخاب شد. گمانه های تزریق تحکیمی با عمق 25 متر در محل های مربوطه حفاری شد و بعد از جاگذاری لوله های PVC اقدام به تزریق دوغاب سیمان گردید. عملیات اجرایی در سه شیفت و به صورت شبانه روزی در حال انجام بود و به صورت فورس ماژور پروژه به اتمام رسید و تحویل گردید.
 
 
کلمات کلیدی:
تحکیم بستر
میکروپایل
پتروشیمی
کنترل نشست ساختمان
تزریق تحکیمی
ساروج پی زمین

اجرای عملیات خاکبرداری، حفاری چاه و نصب شمع های فولادی، نصب مش و شاتکریت، نصب خرپا و …

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا
مشاور: EPC
مساحت زمین: 450 متر مربع
محیط زمین: 95 متر
عمق گود: 7 متر
سطح تحکیم: 1000 متر مربع
طول شمع های فولادی: 264 متر
طول المان های مایل: 151 متر
سال: 1398
 
پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود ماکویی پور ولنجک در تیر ماه 1398 آغاز گردید. این پروژه در ضلع شرق و غرب به دلیل همسایگی با ساختمان های 3 طبقه، نیازمند اجرا و نصب شمع فولادی و اجرای خرپا بود. عملیات خاکبرداری، اجرای خرپا و عملیات مش و شاتکریت طی 2 ماه انجام پذیرفت. حفاری چاه مربوط به شمع ها به روش دستی صورت گرفت. طراحی سیستم پایدارسازی و سازه خرپا توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت.
 
 
کلمات کلیدی:
پایدارسازی
خاکبرداری
اجرای خرپا
شمع فولادی
مش و شاتکریت
ساروج پی زمین

اجرای عملیات خاکبرداری، رگلاژ سطوح، مش و شاتکریت دیواره ها، ساخت و نصب شمع های فولادی و خرپا…

کارفرما: شرکت ساختمانی معلم
مشاور: EPC
پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین
حجم خاکبرداری: 17400 متر مکعب
مساحت زمین: 2500 متر مربع
محیط زمین: 210 متر
عمق گود: 7.5 متر
سطح تحکیم: 1490 متر مربع
طول شمع های فولادی: 250 متر
طول المان های مایل: 255 متر
سال: 1398-99
 
پروژه گودبرداری و تحکیم دیواره های گود نگین جنت آباد در آذر ماه 1398 آغاز گردید. تحکیم دیواره های گود با استفاده از خرپا و مش و شاتکریت صورت گرفت. طراحی سیستم پایدارسازی گود توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین صورت گرفت. اجرای سازه های خرپا جهت تحکیم دیواره های گود از سوابق درخشان شرکت ساروج پی زمین می باشد.
 
 
کلمات کلیدی:
گودبرداری
خاکبرداری
خرپا
مش و شاتکریت
پایدارسازی دیواره گود
تحکیم دیواره گود
ساروج پی زمین
 

عملیات اجرای میکروپایل و استرند و تزریق و تحکیم خروجی تونل آببر نیروگاه سد درالوک (کردستان عراق):

متراژ میکروپایل: 1970 متر
متراژ استرند: 1400 متر
متراژ گمانه های آب بندی: 1100 متر
تناژ تزریق سیمان: 110 تن
تست فشار آب: 40 عدد

حفاری گمانه های کنترل: 70 متر

 
با توجه به اجرای سد درالوک، جهت تحکیم اطراف تونل آببر نیروگاه، نیاز به اجرای عملیات میکروپایل، استرند و تزریق تحکیمی در کناره های دامنه کوه بود. این عملیات با کمک پرسنل شرکت ساروج پی زمین و تحت نظر مهندسین مشاور ایتالیایی انجام شد. طراحی پرتال ورودی و پایدارسازی دیواره های آن توسط مشاور ایتالیایی صورت گرفته و اجرای آن به شرکت ساروج پی زمین سپرده شده است.
 
 
کلمات کلیدی:
میکروپایل
استرند
تزریق تحکیمی
پرده آب بند
تونل آببر
آب بندی
تزریق سیمان
تست لوژن
تست لوفران
مطالعات ژئوتکنیک
شرکت ساروج پی زمین
 

ساخت شاسی فلزی کار در ارتفاع، حفاری، نصب و تزریق نیل ها و استرندها و کشش …

 • عمق بیشینه گود: 36 متر
 • کارفرما: شرکت ستاره اطلس پارس
 • مشاور: مهندسین مشاور هندسه پارس – مهندسین مشاور مترا
 • طراحی: شرکت ساروج پی زمین
 • پیمانکار: سرکت ساروج پی زمین
 • سطح عملیات تحکیم: 7200 مترمربع
 • طول کل نیلینگ: 456 متر
 • طول کل استرند: 10439 متر
 • سال 1398-1399
عملیات پایدارسازی دائم دیواره های گود پروژه ستاره اطلس پارس (اطلس پلازا) حقانی در سال 1398 آغاز گردید. این پروژه پایدارسازی دائم به صورت EPC به شرکت ساروج پی زمین واگذار شد. با توجه به لزوم کار در ارتفاع، برای اولین بار در ایران شاسی فلزی متحرک (هم به صورت جابجایی عرضی و هم به صورت جابجایی عمودی برای دسترسی به 5 ردیف استرند در ترازهای مختلف) طراحی و ساخته شد.
 
 
 
کلمات کلیدی:
پایدارسازی دائم
استرند
نیلینگ
انکراژ
تزریق
پایدارسازی دیواره های گود
تحکیم گود
ساروج پی زمین

طراحی، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود ساختمان هانری کربن

کارفرما: سرکار خانم مهسا مجیدی

پيمانکار: شرکت ساروج پی زمين

مشاور: EPC

حجم خاکبرداری: 1000 مترمکعب

مساحت زمین: 150 متر مربع

محیط زمین: 50 متر

عمق گود: 6 متر

روش پایدارسازی دیواره گود: شمع فلزی و نیلینگ

سطح تحکیم:  300 مترمربع

طول شمع های فولادی: 6 متر

سال اجرا: 1400

پروژه گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود هانری کربن در سال 1400 توسط شرکت ساروج پی زمین اجرا گردید. 

کلمات کلیدی:

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

زهکشی کف گود

حفاری چاه

کشش استرند

تاپ داون

اجرای عملیات تحکیم جناحین پل آرپاچای

کارفرما: شرکت ویسا

مشاور: مهندسان مشاور پاسیلو

مشاور: مهندسین مشاور هگزا

پيمانکار: شرکت فنی و مهندسی ساروج پی زمين

مبلغ قرارداد: 6 میلیارد ریال

سال اجرا: 1400

با توجه به ساخت ضعیف سنگ ها و خردشدگی بافت سنگی زیر پایه های پل آرپاچای، جهت احداث خط راه آهن، نیاز به اجرای تزریق تحکیمی بستر بود. شرکت ساروج پی زمین برای رفع مشکل نشست احتمالی پل، اقدام به طراحی، محاسبات و اجرای تزریق تحکیمی بستر نمود. با توجه به آب شستگی محل اجرای پل، جنس سنگ محل مورد نظر بدون مواد سیمانی و بافت های نگه دارنده بود و عملیات تزریق را با مشکل دوچندان مواجه کرده بود.

کلمات کلیدی:

حفاری و تزریق

مطالعات ژئوتکنیک

بهسازی خاک

بهسازی بستر

پی سازی

تزریق تحکیمی

تست لوژن

آزمایش لوفران

کور گیری

نمونه گیری

شرکت ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

عملیات طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی گود به روش نیلینگ و خرپا

 پروژه مسکونی ویستا

کارفرما: آقای سیدمحمدهادی هاشمی نظری فرد

مشاور: EPC

پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین

حجم خاکبرداری: 3000 مترمکعب

مساحت زمین: 515 متر مربع

محیط زمین: 110 متر

عمق گود: 4-6 متر

سطح تحکیم:  600 مترمربع

طول شمع های فولادی: 6 متر

طول المان های مایل: 6 متر

سال: 1400

عملیات گودبرداری پروژه مسکونی-تجاری ویستا در سال 1400 توسط شرکت ساروج پی زمین اجرا گردید. طراحی سیستم پایدارسازی گود توسط دفتر فنی شرکت ساروج پی زمین انجام گرفت.

کلمات کلیدی:

ساروج پی زمین

خاکبرداری

گودبرداری

نیلینگ

انکراژ

مش و شاتکریت

پایدارسازی دیواره گود

سیستم پایدارسازی

شمع کوبی

شمع فولادی

میخ کوبی

استرند

زهکشی کف گود

حفاری چاه

کشش استرند

تاپ داون

Top Down

مهار متقابل

Strut

تزریق

حفاری تونل

تونل سازی

بهسازی خاک

بهسازی بستر

اختلاط عمقی خاک DSM

Deep Soil Mixing

بهسازی فونداسیون

مطالعات ژئوتکنیک

آزمایش مکانیک سنگ

تزریق تماسی

تزریق تحکیمی

حفاری تونل

عملیات طراحی و اجرای عملیات زهکشی پروژه گاندی

کارفرما: شرکت تدبیر سازه تأمین

مشاور: EPC

پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین

طول کانال های زهکشی: 120 متر

سطح زهکشی: 975 مترمربع

محیط زمین: 128 متر

عمق گود: 15.5 متر

سطح بتن مگر: 750 مترمربع

سال: 1401

کلمات کلیدی:

آب بندی

ایزولاسیون

زهکشی

پمپاژ آب

ژئوتکستایل

گودبرداری

خاکبرداری

سازه نگهبان

خرپا

نیلینگ

انکراژ

مش و شاتکریت

پایدارسازی گود

ساروج پی زمین

طراحی و اجرای عملیات گودبرداری و سیستم حفاظت گود پروژه گاندی

کارفرما: شرکت تدبیر سازه تأمین

مشاور: EPC

پیمانکار: شرکت ساروج پی زمین

حجم خاکبرداری: 15000 مترمکعب

مساحت زمین: 975 مترمربع

محیط زمین: 128 متر

عمق گود: 15.5 متر

سطح بتن مگر: 750 مترمربع

سال: 1401

کلمات کلیدی:

آب بندی

ایزولاسیون

زهکشی

پمپاژ آب

ژئوتکستایل

گودبرداری

خاکبرداری

سازه نگهبان

خرپا

نیلینگ

انکراژ

مش و شاتکریت

پایدارسازی گود

ساروج پی زمین

 

محتوای

کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت

مشاور: رادیه پایدار خاک

حجم خاکبرداری: 82000 مترمکعب

مساحت زمین: 2400 مترمربع

محیط زمین: 250 متر

عمق گود: 31.5 متر

سطح تحکیم:  9950 مترمربع

وزن شمع های فولادی بخش نیلینگ و انکراژ: 262 تن

وزن سازه استرات: 135 تن

سال: 1400-1402

کلمات کلیدی::

گودبرداری

خاکبرداری

سازه نگهبان

استرات

نیلینگ

انکراژ

استرند

مش و شاتکریت

پایدارسازی گود

زهکشی

کشش استرند

سازه فلزی

ساروج پی زمین

تغییر وضعیت

کارفرما: شرکت ساختمانی معلم

پروژه تهيه مصالح، اجرا، تأمين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت ساخت فونداسيون، اسکلت بتنی، سقف ها و دیوارهای بتنی حائل و برشی، پروژه مهرشهر

تعداد طبقات: 7 طبقه

– 1 طبقه زیرزمین

مساحت هر طبقه: 230-260 مترمربع

مساحت کل طبقات: 1700 مترمربع

وزن آرماتور مصرفی: 142 تن

حجم بتن مصرفی: 1100 مترمکعب

سال: 1400-1401

مبلغ پیمان: 76.000 میلیون ریال 

کلمات کلیدی:

فونداسیون

بتنی

اسکلت بتنی

آرماتوربندی

قالب بندی چوبی

قالب بندی فلزی

بتن ریزی ساختمان

سازی سازه بتنی

عملیات طراحی، تهیه مصالح، اجرای زهکشی و آب بندی دیواره های گود برج اداری فراب

عمق تقریبی گود: 25 متر

کارفرما: شرکت فراب

طراح: شرکت ساروج پی زمین

سطح کف گود: 1940 مترمربع

سطح عایق دیواره ها: 3000 مترمربع

سال 1401-ادامه دارد

کلمات کلیدی:

آب بندی

ایزولاسیون

زهکشی

پمپاژ آب

ژئوممبران PVC

ورق شانه تخم مرغی

Dimpled sheet

 ژئوتکستایل